Struktury danych w JavaScripcie – Słownik

Czas najwyższy na kolejny post z serii o strukturach danych. Tym razem bardzo prosta do zaimplementowania struktura – słownik.

Słownik składa się z danych połączonych w pary: klucz i wartość. Klucza używamy aby znaleźć przypisaną do niego wartość. Jak łatwo się domyślić klucze mają unikatowe wartości – nie mogą się powtarzać. Dobrym przykładem (i często przytaczanym), ilustrującym tę strukturę to książka adresowa. Imię i nazwisko to klucz, po którym szukamy w książce adresowej wartości czyli adresu.

Struktury danych w JavaScripcie – Słownik Czytaj dalej Struktury danych w JavaScripcie – Słownik