Struktury danych w JavaScripcie – Graf część 2

W poprzednim poście przedstawiłem z grubsza teorię grafów. Stworzyłem też zalążek implementacji tej struktury danych w JavaScripcie.

Dziś kontynuuję ten temat. Tym razem pokażę jak przeszukiwać grafy. Należy pamiętać, że w grafie przeszukiwanie nie tyle polega na odnalezieniu konkretnego wierzchołka, co na przeanalizowaniu jego układu krawędzi.

Struktury danych w JavaScripcie – Graf Czytaj dalej Struktury danych w JavaScripcie – Graf część 2

Struktury danych w JavaScripcie – Graf część 1

Nadszedł czas na kolejną strukturę danych. Tym razem będzie to graf. Warto poznać tę strukturę ponieważ jest ona naprawdę przydatna i często wykorzystywana. Popularnym przykładem mającym pomóc wyobrazić sobie graf jest siatka miast i łączących je dróg. Miasta to wierzchołki grafu a drogi to krawędzie je łączące.

Przykład bliższy komputerom to komputerowa sieć w domu czy na uczelni. Ją też możemy przedstawić jako graf. Wierzchołkami są wtedy podpięte do sieci urządzenia, a krawędzie to połączenia między nimi. Dzięki tej strukturze można przedstawić w łatwy sposób architekturę takiej sieci.

JavaScript noob struktury danych graf Czytaj dalej Struktury danych w JavaScripcie – Graf część 1